Bilakah hari Ashura 2016?

Bulan Muharrem (Bulan Ashura), yang merupakan salah satu bulan istimewa bagi seluruh dunia Islam, bermula 20 hari selepas Idul Adha. Pada tahun 2016, tarikh ini adalah pada 25 September. 11 Oktober 2016 adalah hari ke-10 bulan Muharrem. Hari Muharram ke-10 juga dikenali sebagai Hari Ashura.

Mengapa Hari Asyura penting?

Hari ke-10 Muharram, iaitu Hari Ashura, diceritakan sebagai hari ketika banyak peristiwa terjadi dalam sejarah.

Beberapa acara ini adalah;

-HZ. Abraham dilahirkan hari ini;

-HZ. Musa dan kaumnya menyingkirkan Frevun pada hari Ashura,

-HZ. Bahtera Nuh berehat di Gunung Judi pada hari ini,

-HZ. Kesyahidan Hüseyin di Karbala.

Doa yang akan dibuat pada Hari Ashura

Elhamdulillahi dunia rabbil ...

Allahumma intelektual bediyül gadim ....

Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel istiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali wal katering ...

Suatu ramhmetike ya erhamer rahim ... dan salllahü ala sayyidina dan nebiyyina muhammadin dan ala elahi dan sahbihi dan ehli beytihi ecmain ...

Bagaimana Ashura dilakukan? Apakah ramuan Ashura?

Recent Posts