Berapa banyak yang menukar Pascal Apakah Setara Atm, Kpa, Kg, Lt, Mmhg Dan Mss Untuk 1 Bar Unit?

Oleh kerana nilai Pascal mempunyai nilai yang sangat tinggi, unit pengukuran bar digunakan dalam pengiraan kejuruteraan. Nilai tekanan 1 bar diterima sebagai tekanan 100,000 pascal.

Berapa banyak yang menukar Pascal

Nilai tekanan 1 bar (bar simbol) dianggap sama dengan 100,000 pascal. Agar tidak berurusan dengan nilai yang sangat tinggi ketika membuat pengiraan kejuruteraan, unit pengukuran bar lebih disukai daripada pascal. Unit tekanan Pascal adalah unit tekanan yang diterima dalam sistem metrik. Pengiraan kejuruteraan memerlukan nilai yang sesuai dengan unit pengukuran lain untuk tekanan 1 bar.

Berapakah Setara Unit 1 Bar dengan atm, kg, lt, mmhg dan mss?

Tekanan 1 bar mempunyai nilai yang berbeza dalam setiap unit ukuran. Nilai-nilai ini adalah seperti berikut;

1 Bar = 100.000 pa (pascal)

1 Bar = 0.986855 Atm (suasana)

1 Bar = 750 mmhg (milimeter merkuri)

1 Bar = 10.197,1621 kilogram-kekuatan / meter persegi (kgf / m²)

1 Bar = 100 kPa (kilopascal)

1 Bar = 10,197 mss (meter lajur air)

1 Bar ~ 8,0294 lt (liter)

Apabila diterjemahkan untuk tekanan 1 bar, nilai atm, kgf / m², pa, mmhg, kpa, mms dan lt adalah seperti di atas. Tekanan 1 bar mempunyai julat nilai yang berbeza di setiap unit pengukuran.

Mengetahui nilai tekanan mengikut unit pengukuran ini memberikan kemudahan dalam pelbagai pengiraan. Unit ukuran dan nilai berkesan dalam membuat pengiraan yang tepat dalam bidang kejuruteraan.

Recent Posts